ST - Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare

Information

logo

Kategori
ST-kurser

Målgrupp
ST-läkare

Kontaktperson
Helena Sandin, handläggare

E-post
förnamn.efternamn@akademiska.se

Tid:
2 working days

Competences and qualifications

Gives the following qualifications
b2 - Sjukdomsförebyggande arbete - Unlimited validity period
STb2* Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete - Unlimited validity period

Gives the following competence levels
b2:1 - Kunna vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att förebygga uppkomsten av sjukdomar som grundar sig i en eller flera levnadsvanor > Kurs
b2:2 - Kunna vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att förbättra prognosen hos patienter med sjukdom som grundar sig i en eller flera levnadsvanor > Kurs

Kurs för ST-läkare anställda inom region Uppsala

 

Kursen syftar till att ST-läkaren ska få ökad förståelse för, och kunna tillämpa, olika samtalstekniker i samtal med patienter och närstående som syftar till att stärka patientens egen förmåga att främja sin hälsa.

Kursen innehåller teoretiska avsnitt i form av föreläsningar och filmer, samt praktiska övningar med inspelning av egna samtal och efterföljande reflektioner såväl individuellt som i grupp.

Antagning

 

 

 

Kursen är öppen att söka för ST-läkare från

  • Region Uppsala
  • Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Avtalslandstingen (Norrlandslandstingen, Åland)
   
OBS
Vid avanmälan senare än sex veckor före kursstart debiteras verksamheten kursavgift för utebliven deltagare
     
Krav för godkänd kurs

 

Aktivt deltagande under kursdagarna (obligatorisk närvaro)
Godkänd hemuppgift

 

 

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
Uppsala (2 occurences) 19 Sep 2024 to 20 Sep 2024 6 Sep 2024 Reserve list
26 in queue
Read more and apply
Uppsala (2 occurences) 28 Nov 2024 to 29 Nov 2024 14 Nov 2024 Reserve list
23 in queue
Read more and apply
Uppsala (2 occurences) 6 Feb 2025 to 7 Feb 2025 24 Jan 2025 14 free of 14 Read more and apply