METIS Depression och ångestsyndrom för specialister

Information

logo

Kursen innefattar en uppdatering av kunskapsfältet gällande läkemedelsbehandling enligt nyutkomna nationella vård och insatsprogrammet, samt fördjupning i frågor om behandling för patienter med terapirefraktär depression, inkluderande rTMS och monoaminoxidashämmare. Kursen innehåller också aktuell forskning om fysisk aktivitet som del i tillfriskningsprocessen.

Kategori
Psykiatri

Målgrupp
All vårdpersonal

Kontaktperson
Annika Sander Björk

E-post
annika.sander.bjork@akademiska.se

Tid:
1 working day

Kursen syftar till kompetenshöjning i depression och ångestsyndrom för specialistläkare i psykiatri.

Upplägg och innehåll:

Kursen syftar till kompetenshöjning i depression och ångestsyndrom för specialistläkare i psykiatri.

Kursen innefattar en uppdatering av kunskapsfältet gällande läkemedelsbehandling enligt nyutkomna nationella vård och insatsprogrammet, samt fördjupning i frågor om behandling för patienter med terapirefraktär depression, inkluderande rTMS och monoaminoxidashämmare. Kursen innehåller också aktuell forskning om fysisk aktivitet som del i tillfriskningsprocessen.

Kursen är indelad i tre faser: under fas 1 förbereder man sig inför kursmötet, under fas 2 deltar man i ett tredagars kursmöte i Örebro och under fas 3 avslutas kursen med en examinerande hemuppgift.

Kursintyg utfärdas efter godkänd examination.

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.