Basal Radiologi för primärjourer

Information

logo

Kursen är jourförberedande och riktar sig till ST-läkare i radiologi. Undervisningen bedrivs dels i form av föreläsningar, dels i form av PACS-baserade seminarier. Kursveckan avslutas med tentamen och kursutvärdering.

Kategori
Vård och behandling

Målgrupp
ST-läkare

Kontaktperson
Anna Dufflin

E-post
anna.dufflin@akademiska.se

Tid:
5 working days

Jourförberedande kurs för ST-läkare i radiologi

Kursupplägg

Undervisningen består måndag till torsdag av föreläsning på förmiddagen och seminarium med samma tema på eftermiddagen. Under seminarierna får deltagarna i grupper om två granska radiologiska undersökningar från autentiska jourfall. Varje seminarium inkluderar lärarledd genomgång av fallen med diskussion av fynd, behov av komplettering med ytterligare undersökningar, hur man bäst beskriver fynden i svaret till klinikern, när man behöver kontakta bakjouren etc. På fredagen rymmer förmiddagen både föreläsning och seminarium i ämnet trauma-DT. Veckan avslutas därefter med tentamen och kursutvärdering.

 

 

Anmälan

Anmälan sker endast via plattformen Ping Pong och antagning sker i turordning baserat på tidpunkten för inskickad anmälan (Akademiska sjukhusets egna ST-läkare har dock förtur).

 • E-post
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Ett lösenord (i lösenordet måste du använda tecken ur minst 3 av följande grupper: ,.-;:_!%&/+*, abcdefghijklmnopqrstuvwxyz, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ och 0123456789)
 • Sjukhus/vårdcentral/avdelning
 • Landsting/region
 • Att du har godkännande att gå kursen från din närmaste chef
 • Att du är införstådd med att 100 % närvaro krävs på kursens moment för att erhålla kursintyg
 • Ditt personnummer (krävs för utfärdande av kursintyg)
 • Ungefärlig erfarenhet inom röntgen vid kursstart (både ST- och viktid, räkna bort föräldraledighet och dylikt)
 • Mobiltelefonnummer
 • Om du vill delta i kursmiddagen
 • Ev. specialkost/överkänslighet/intolerans
 • Att du godkänner att uppgiften om ev. specialkost/överkänslighet/intolerans personbehandlas enligt dataskyddsförordningen
 • Organisationsnummer
 • Fakturaadress (inkl. postnummer och postort)
 • Ansvarskod/referens/kostnadsställe

De personuppgifter som du lämnar i denna ansökan kommer att bli föremål för personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsbehandlingen följer reglerna enligt dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Region Uppsala (organisationsnummer: 232100-0024). Ändamålet med behandlingen är att kunna administrera den aktuella kursen för att bl.a. kunna utfärda kursintyg efter genomförd utbildning. Ditt personnummer krävs för att kunna uppnå en säker identifiering. Den lagliga grunden för behandlingen är utförande av uppgift av allmänt intresse. Dataskyddsombud för Region Uppsala nås på e-postadressen dataskyddsombud@regionuppsala.se. Kontaktperson för denna personuppgiftsbehandling är Ulrika Mallmin, ulrika.mallmin@akademiska.se

Frågor och svar

   • Kan man föranmäla sig till denna eller nästa kurs?
    Nej, anmälan sker endast via ansökningsformuläret under ansökningstiden. 

   • Kan man ställa sig i kö på reservlistan?
    När kursen är fulltecknad erbjuds möjlighet att ställa sig på reservlistan. Vid ev. avhopp/återbud antas deltagare sedermera i tur och ordning.

   • Finns planer på att ge kursen mer än en gång per år?
    Kursen ges endast en gång per år. Det finns inga planer på (eller resurser till) att ge kursen oftare.

   • Kan man överlåta sin plats till en kollega om man lämnar återbud till erhållen plats?
    Nej, då erbjuds platsen till nästa person på reservlistan.

   • Vad kostar kursen?
    Kursavgiften är 13 500kr. Anmälan är bindande men avlagd kursavgift kan återbetalas ifall kursledningen fyller platsen med någon från reservlistan.

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.